rgb转16进制 颜色代码转换

 
   
输入示例: #ee9922  255,100,97  255,100,97,.5  #80ee9922  
颜色格式转换结果颜色预览
16进制
透明
 
RGB
透明
 
ARGB(android常用)
透明
 
RGBA(HTML5、CSS3常用)
透明
 
HSL
透明
 
HSV
透明
 

工具介绍

本工具支持以下颜色格式进行转换。

颜色类型输入格式
RGBA颜色#AB12EF
RGB颜色0,100,255
RGBA颜色0,100,255,0.5
ARGB颜色#55AB12FE

RGB转16进制:

如: (200 , 100 , 50) ,
200转16进制C8
100
转16进制64
50
转16进制32
结果: #C86432

16进制转RGB:

如: #EEDDCC ,
EE转10进制=238
DD转10进制=221
CC
转10进制=204
结果: (238 , 221 , 204)

 

颜色英文名称

red
green
blue
magenta
yellow
chocolate
black
aquamarine
lime
fuchsia
brass
azure
brown
bronze
deeppink
aliceblue
gray
copper
coral
feldspar
orange
orchid
pink
plum
quartz
purple
aliceblue
antiquewith
blanchedalmond
blueviolet
beige
burlywood
bisque
cadetblue
pink
saddlebrown
royalblue
rosybrown
purple
orengered
olivedrab
powderblue
peachpuff
papayawhip
paleturquoise
palevioletred
palegreen
navyblue
navajowhite
palegodenrod
violetred
yellowgreen
tomato
turquoise
thistle
springgreen
steelblue
salmon
scarlet
sienna
silver
tan
thistle
turquoise
violet
snow
salmon
scarlet
sienna
silver
tan
thistle
turquoise
violet
chartreuse
darkslategray
darkseagreen
darkred
mediumslateblue
mediumvioletred
oldlace
maroom
goldenrod
wheat
whitesmoke
orange
moccasin
mistyrose
mintcream
midnightblue
dimgray
darksalmon
slategray
skyblue
sienna
seashell
salmon
seagreen
sandybrown
firebrick
gold
khaki
maroom
goldenrod
wheat
whitesmoke
mediumturquoise
navy
mediumspringgreen
mediumseagreen
mediumpurpul
peru
mediumorchid
mediumblue
mediumaquamarine
maroon
limegreen
lightyellow
lightsteelblue
magenta
lightslateblue
lightslategray
lightskyblue
inen
lightseagreen
lightsalmon
lightpink
plum
lightgray
lightgreen
lightgodenrodyellow
indianred
lavender
lightblue
lavenderblush
lightcoral
lightcyan
lightgodenrod
hotpink
greenyellow
lemonchiffon
lawngreen
darkorchid
deepskyblue
honeydew
golenrod
forestgreen
gostwhite
greenyellow
gainsboro
firebrick
dodgerblue
darkturquoise
darkslateblue
darkslategray
darkseagreen
darkred
darkorchid
darkorenge
darkslateblue
darkviolet
floralwhite
cyan
darkgoldenrod
cornsilk
darkolivegreen

bisquedarkgray

darkblue
darkcyan
darkgreen
darkhaki
ivory
darkmagenta
darkgray
cornfloewrblue
cornfloewrblue
darkviolet
floralwhite
darkorenge
darkslateblue

 


颜色代码表

 #FFFFFF #FFFFF0 #FFFFE0 #FFFF00
 #FFFAFA #FFFAF0 #FFFACD #FFF8DC
 #FFF68F #FFF5EE #FFF0F5 #FFEFDB
 #FFEFD5 #FFEC8B #FFEBCD #FFE7BA
 #FFE4E1 #FFE4C4 #FFE4B5 #FFE1FF
 #FFDEAD #FFDAB9 #FFD700 #FFD39B
 #FFC1C1 #FFC125 #FFC0CB #FFBBFF
 #FFB90F #FFB6C1 #FFB5C5 #FFAEB9
 #FFA54F #FFA500 #FFA07A #FF8C69
 #FF8C00 #FF83FA #FF82AB #FF8247
 #FF7F50 #FF7F24 #FF7F00 #FF7256
 #FF6EB4 #FF6A6A #FF69B4 #FF6347
 #FF4500 #FF4040 #FF3E96 #FF34B3
 #FF3030 #FF1493 #FF00FF #FF0000
 #FDF5E6 #FCFCFC #FAFAFA #FAFAD2
 #FAF0E6 #FAEBD7 #FA8072 #F8F8FF
 #F7F7F7 #F5FFFA #F5F5F5 #F5F5DC
 #F5DEB3 #F4F4F4 #F4A460 #F2F2F2
 #F0FFFF #F0FFF0 #F0F8FF #F0F0F0
 #F0E68C #F08080 #EEEEE0 #EEEED1
 #EEEE00 #EEE9E9 #EEE9BF #EEE8CD
 #EEE8AA #EEE685 #EEE5DE #EEE0E5
 #EEDFCC #EEDC82 #EED8AE #EED5D2
 #EED5B7 #EED2EE #EECFA1 #EECBAD
 #EEC900 #EEC591 #EEB4B4 #EEB422
 #EEAEEE #EEAD0E #EEA9B8 #EEA2AD
 #EE9A49 #EE9A00 #EE9572 #EE82EE
 #EE8262 #EE7AE9 #EE799F #EE7942
 #EE7621 #EE7600 #EE6AA7 #EE6A50
 #EE6363 #EE5C42 #EE4000 #EE3B3B
 #EE3A8C #EE30A7 #EE2C2C #EE1289
 #EE00EE #EE0000 #EDEDED #EBEBEB
 #EAEAEA #E9967A #E8E8E8 #E6E6FA
 #E5E5E5 #E3E3E3 #E0FFFF #E0EEEE
 #E0EEE0 #E0E0E0 #E066FF #DEDEDE
 #DEB887 #DDA0DD #DCDCDC #DC143C
 #DBDBDB #DB7093 #DAA520 #DA70D6
 #D9D9D9 #D8BFD8 #D6D6D6 #D4D4D4
 #D3D3D3 #D2B48C #D2691E #D1EEEE
 #D1D1D1 #D15FEE #D02090 #CFCFCF
 #CDCDC1 #CDCDB4 #CDCD00 #CDC9C9
 #CDC9A5 #CDC8B1 #CDC673 #CDC5BF
 #CDC1C5 #CDC0B0 #CDBE70 #CDBA96
 #CDB7B5 #CDB79E #CDB5CD #CDB38B
 #CDAF95 #CDAD00 #CDAA7D #CD9B9B
 #CD9B1D #CD96CD #CD950C #CD919E
 #CD8C95 #CD853F #CD8500 #CD8162
 #CD7054 #CD69C9 #CD6889 #CD6839
 #CD661D #CD6600 #CD6090 #CD5C5C
 #CD5B45 #CD5555 #CD4F39 #CD3700
 #CD3333 #CD3278 #CD2990 #CD2626
 #CD1076 #CD00CD #CD0000 #CCCCCC
 #CAFF70 #CAE1FF #C9C9C9 #C7C7C7
 #C71585 #C6E2FF #C67171 #C5C1AA
 #C4C4C4 #C2C2C2 #C1FFC1 #C1CDCD
 #C1CDC1 #C1C1C1 #C0FF3E #BFEFFF
 #BFBFBF #BF3EFF #BEBEBE #BDBDBD
 #BDB76B #BCEE68 #BCD2EE #BC8F8F
 #BBFFFF #BABABA #BA55D3 #B9D3EE
 #B8B8B8 #B8860B #B7B7B7 #B5B5B5
 #B4EEB4 #B4CDCD #B452CD #B3EE3A
 #B3B3B3 #B2DFEE #B23AEE #B22222
 #B0E2FF #B0E0E6 #B0C4DE #B0B0B0
 #B03060 #AEEEEE #ADFF2F #ADD8E6
 #ADADAD #ABABAB #AB82FF #AAAAAA
 #A9A9A9 #A8A8A8 #A6A6A6 #A52A2A
 #A4D3EE #A3A3A3 #A2CD5A #A2B5CD
 #A1A1A1 #A0522D #A020F0 #9FB6CD
 #9F79EE #9E9E9E #9C9C9C #9BCD9B
 #9B30FF #9AFF9A #9ACD32 #9AC0CD
 #9A32CD #999999 #9932CC #98FB98
 #98F5FF #97FFFF #96CDCD #969696
 #949494 #9400D3 #9370DB #919191
 #912CEE #90EE90 #8FBC8F #8F8F8F
 #8EE5EE #8E8E8E #8E8E38 #8E388E
 #8DEEEE #8DB6CD #8C8C8C #8B8B83
 #8B8B7A #8B8B00 #8B8989 #8B8970
 #8B8878 #8B8682 #8B864E #8B8386
 #8B8378 #8B814C #8B7E66 #8B7D7B
 #8B7D6B #8B7B8B #8B795E #8B7765
 #8B7500 #8B7355 #8B6969 #8B6914
 #8B668B #8B6508 #8B636C #8B5F65
 #8B5A2B #8B5A00 #8B5742 #8B4C39
 #8B4789 #8B475D #8B4726 #8B4513
 #8B4500 #8B3E2F #8B3A62 #8B3A3A
 #8B3626 #8B2500 #8B2323 #8B2252
 #8B1C62 #8B1A1A #8B0A50 #8B008B
 #8B0000 #8A8A8A #8A2BE2 #8968CD
 #87CEFF #87CEFA #87CEEB #878787
 #858585 #848484 #8470FF #838B8B
 #838B83 #836FFF #828282 #7FFFD4
 #7FFF00 #7F7F7F #7EC0EE #7D9EC0
 #7D7D7D #7D26CD #7CFC00 #7CCD7C
 #7B68EE #7AC5CD #7A8B8B #7A7A7A
 #7A67EE #7A378B #79CDCD #787878
 #778899 #76EEC6 #76EE00 #757575
 #737373 #71C671 #7171C6 #708090
 #707070 #6E8B3D #6E7B8B #6E6E6E
 #6CA6CD #6C7B8B #6B8E23 #6B6B6B
 #6A5ACD #698B69 #698B22 #696969
 #6959CD #68838B #68228B #66CDAA
 #66CD00 #668B8B #666666 #6495ED
 #63B8FF #636363 #616161 #607B8B
 #5F9EA0 #5E5E5E #5D478B #5CACEE
 #5C5C5C #5B5B5B #595959 #575757
 #556B2F #555555 #551A8B #54FF9F
 #548B54 #545454 #53868B #528B8B
 #525252 #515151 #4F94CD #4F4F4F
 #4EEE94 #4D4D4D #4B0082 #4A708B
 #4A4A4A #48D1CC #4876FF #483D8B
 #474747 #473C8B #4682B4 #458B74
 #458B00 #454545 #43CD80 #436EEE
 #424242 #4169E1 #40E0D0 #404040
 #3D3D3D #3CB371 #3B3B3B #3A5FCD
 #388E8E #383838 #36648B #363636
 #333333 #32CD32 #303030 #2F4F4F
 #2E8B57 #2E2E2E #2B2B2B #292929
 #282828 #27408B #262626 #242424
 #228B22 #218868 #212121 #20B2AA
 #1F1F1F #1E90FF #1E1E1E #1C86EE
 #1C1C1C #1A1A1A #191970 #1874CD
 #171717 #141414 #121212 #104E8B
 #0F0F0F #0D0D0D #0A0A0A #080808
 #050505 #030303 #00FFFF #00FF7F
 #00FF00 #00FA9A #00F5FF #00EEEE
 #00EE76 #00EE00 #00E5EE #00CED1
 #00CDCD #00CD66 #00CD00 #00C5CD
 #00BFFF #00B2EE #009ACD #008B8B
 #008B45 #008B00 #00868B #00688B
 #006400 #0000FF #0000EE #0000CD
 #0000AA #00008B #000080 #000000